SA MẠC HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG
CẤP I & CẤP II
ÁNH LỬA 31 [CI 0263] & 32 [2A 235]

July 28th - July 31st, 2022 | Camp Round Meadow - Sabillasville, MD


Welcoming Remarks from Ánh Lửa 30 Organizing and Training Committees

On behalf of the Dominic Savio League of Chapters, we welcome you to the VEYM Youth Leader Training Camp, Ánh Lửa 31. Congratulations and thank you for taking your first step to becoming a Vietnamese Eucharistic Youth Movement Youth Leader. During this journey, you will learn about your vocation and realize your potential as a Huynh Trưởng. Below you will find all the resources, assignments, and announcements that will help you on your journey. We ask that you do your best to check these communications regularly and truly put forth your best effort into anything you are asked to do during this journey. Training camp has always been challenging, but perhaps more so than ever before. Please know that all the organizers and instructors are here if you have questions or concerns.

May God bless and strengthen you as you embark on your journey!

-The Ánh Lửa 30 Organizing and Training Committees


Latest Announcements and Reminders

The latest announcements will be posted here.
You can also look up posts on the Ánh Lửa 30 Google Group
(Please check your Spam Folder and mark the Google Group emails as "Not Spam"!

Course Booklets (English) / Sổ Khoá Sa Mạc (Vietnamese) containing lesson notes, prayers and VEYM resources
Personal Checklist (Hành Trang Sa Mạc) - Recommended items to bring to training camp.
Report Card - The report card is designed to encourage your learning and to help you keep track of what you know and what you need to improve on.
Team Assignments - Team responsibilities and tasks your team will need to accomplish during training camp.

Bài Tiền Sa Mạc - Pre-Camp Assignment

Click to access and download the AL30 Pre-Camp Assignment

Bài Tiền Sa Mạc - Pre-Camp Assignment

Hành Trình Thiêng Liêng Với Mẹ Maria / Spiritual Journey with Mary

Quý HLV, quý Trưởng và Sa Mạc Sinh Ánh Lửa 30 thân mến, Chỉ còn 7 ngày nữa là Sa Mạc sẽ bắt đầu. Hành trình vào sa mạc chính là cơ hội để mỗi thành viên trong Phong Trào TNTT có cơ hội rèn luyện con người của mình, học hỏi và trau dồi thêm kiến thức nhằm phục vụ các em của mình cách hữu hiệu hơn. Để chuẩn bị vào sa mạc Ánh Lửa 30. Ban Huấn Luyện tha thiết mời gọi các Sa Mạc Sinh, các Huynh Trưởng cùng với các Huấn Luyện Viên cùng với Mẹ Maria chúng ta về bên Thánh Thể.

Dearest HLVs, HTs, and SMS of Ánh Lửa 30, Only 7 more days until camp begins. Journey into the training camp is an opportunity for each member of TNTT/VN to train, learn, and gain more knowledge to serve our VEYM member more effectively. To prepare for Ánh Lửa 30, the Training Committee invites all of Sa Mạc Sinh (participants) and Young-Leaders along with Training Committee and Mary, to come before the Eucharist in this Spiritual Journey.

Make sure to journal and record your Spiritual Bouquet these next 7 days leading up to camp:
Bó Hoa Thiêng – Spiritual Bouquet

September 3rd: Day 7 of our Spiritual Journey
September 2nd: Day 6 of our Spiritual Journey
September 1st: Day 5 of our Spiritual Journey
August 31st: Day 4 of our Spiritual Journey
August 30th: Day 3 of our Spiritual Journey
August 29th: Day 2 of our Spiritual Journey
August 28th: Day 1 of our Spiritual Journey


Online Lesson Schedule

Zoom link and passcode will be sent out via Google Groups email.

AL30 Online Lesson Schedule

Team Roster and Team Assignments

Below are your team rosters. Please take initiative and reach out to your team members: introduce yourselves and get to know each other! Any team assignments or tasks will be updated in this portion.
Ánh Lửa 31 Team Rosters

Team Assignments: Your LTTT Skits will be outlined here. There will also be various tasks during camp that will be assigned to your group. Reach out to your team members to begin preparing! Preparation is the key to success!
Ánh Lửa 31 Team Assignments


Additional Resources

Basic Knowledge
 • Nội Quy 2019 (2019 VEYM Bylaws)

 • HT Basic Knowledge

 • Teaching Lessons
 • Weekly Gospel Lesson Instructional Manual

 • Lesson Plan Outline 1

 • Lesson Plan Outline 2

 • Lesson Planning Cheat Sheet

 • Guide to Effective Teaching

 • Ca Chính Thức, Ý Lực, Khen Thưởng / Official VEYM Theme and Award Songs
 • Official Songs (Text)

 • Official Songs (YouTube Playlist)

 • Basic Prayers
 • Basic Prayers

 • The Spiritual Communion Prayer - Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con yêu mến Chúa.
  Xin Chúa ngự vào tâm hồn con, và ở lại với con luôn mãi. Amen.


 • Kinh Dâng Mình Huynh Trưởng
  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin đến dâng mình làm
  huynh trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.
  Con muốn tập cho các em biết tận tình yêu mến và kết hiệp với Chúa,
  biết phụng sự Giáo Hội và Tổ Quốc,
  qua đời sống Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh và Làm Tông Đồ.
  Nhưng lạy Chúa, lý tưởng ấy con chỉ có thể thực hiện được,
  khi nào con nên hoàn thiện như Chúa,
  khi nào con hoàn toàn thuộc về Chúa, để Chúa làm mọi sự trong con.
  Lạy Mẹ Maria, nhờ Mẹ, con xin tận hiến đời con cho Chúa.
  Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin giúp con sống trung tín
  và can đảm trên bước đường hy sinh phụng sự Chúa. Amen.


AL31 Training Committee